Kody GTU – wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020

Kody GTU – wystawianie faktur sprzedaży od 1 października 2020

Od 1 października weszły w życie ważne zmiany związane ze składaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek stosowania nowych plików: JPK_V7M lub JPK_V7K obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. W przypadku dostarczania niektórych towarów i wykonywania niektórych usług, przedsiębiorcy mają obowiązek podać w części ewidencyjnej określony kod GTU w składanych deklaracjach JPK_V7K lub JPK_V7M.
Nie ma obowiązku, aby kod GTU był elementem faktury.
Kod GTU musi być jednak obowiązkowo ujęty w strukturze JPK_V7.
Za brak takiego oznaczenia w strukturach JPK może zostać nałożona kara w wysokości nawet 500 zł.
Dlatego zaleca się stosowanie kodów na wystawianych fakturach.
Kod GTU dotyczy tylko faktur sprzedaży, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych, a także faktur do paragonów, jak i faktur zaliczkowych – w zakresie dostaw lub usług wymienionych w katalogu GTU.

Lista kodów Grup Towarowych GTU:

 • GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane

 • GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA

 • GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe,
  pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe

 • GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych

 • GTU_05 – Odpady

 • GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

 • GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe

 • GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

 • GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne

 • GTU_10 – Budynki, budowle i grunty

 • GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

 • GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych

 • GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *