Od stycznia 2021 roku obowiązek zgłoszenia w ZUS zawartej umowy o dzieło

Od stycznia 2021 roku obowiązek zgłoszenia w ZUS zawartej umowy o dzieło

W drodze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), czyli tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0, złożone zostaną nowe obowiązki informacyjne wobec ZUS.
Obowiązek zgłaszania do ZUS każdej zawartej umowy o dzieło wchodzi w życie od 1 stycznia 2021r.
Nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie oznacza oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przepisy przewidują jedynie obowiązek zarejestrowania umowy na koncie płatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *