Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to dobrowolny system długoterminowego, prywatnego oszczędzania dla osób pracujących, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.
Do systemu włączeni są automatycznie wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55 roku życia. W ich imieniu pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą zwrócić sie do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. Pracownik w każdym momencie może zrezygnować z dokonywania wpłat składając deklarację rezygnacji do swojego pracodawcy.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę:
• wpłata podstawowa (obowiązkowa): 1,5% wynagrodzenia;
• wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2,5% wynagrodzenia.

Wysokość wpłat finansowanych przez pracownika:
• wpłata podstawowa (obowiązkowa): 2% wynagrodzenia;
• wpłata dodatkowa (dobrowolna): do 2% wynagrodzenia.

Wysokość wpłat finansowanych przez państwo:
• wpłata powitalna 250 zł
• wpłata roczna 240 zł.

TERMINY WDROŻEŃ PPK

Wdrożenie PPKStan zatrudnieniaOstateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPKOstateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
1 lipiec 2019r.co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.25 październik 2019r.12 listopad 2019r.
1 styczeń 2020r.co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019r.27 październik 2020r.10 listopad 2020r.
1 lipiec 2020r.co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.27 październik 2020r.10 listopad 2020r.
1.01.2021r.co najmniej 1 osoba zatrudniona23 kwiecień 2021r.10 maj 2021r.
sektor publiczny26 marzec 2021r.10 kwiecień 2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *