Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Przedsiębiorstwa działające w 38 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności mogą skorzystać z wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju w okresie 15 stycznia – 28 lutego.

Więcej informacji pod wskazanym linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp