Jaką formę opodatkowania wybrać dla nowej firmy?

Jaką formę opodatkowania wybrać dla nowej firmy?

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca ma możliwość wyboru kilku różnych form opodatkowania. Która z nich jest wybierana najczęściej, która jest najbardziej opłacalna? Zapraszamy do lektury artykułu.

Jakie są formy opodatkowania?

Przedsiębiorca może wybrać jedną z poniższych formy opodatkowania swoich dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej osób fizycznych:

 • zasady ogólne (skala podatkowa),
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady ogólne – skala podatkowa

Skala podatkowa (zasady ogólne) opłaca się od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami i charakteryzuje się dwoma stawkami podatku zależnymi od wysokości dochodu. Są to stawki:

 • 12% dla rocznych dochodów nie przekraczających 120 tys. zł;
 • 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, skorzystają z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł rocznie.

Skala podatkowa to dobry wybór dla osób którzy prócz przychodów będą rozpoznawać w swojej działalności również koszty uzyskania przychodów, chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i skorzystać z ulg, ich dochody nie będą wysokie lub nie przekroczą 120 tyś rocznie na jednego z małżonków.  

Przy kalkulacji należy uwzględnić również składkę zdrowotną która wynosi 9% przy działalności rozliczającej się wg skali.

Podatek liniowy – zasady

Podatek liniowy opłaca się jak na skali podatkowej, od dochodu, jednak od stałej stawki podatku niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. W podatku liniowym obowiązuje stawka podatkowa – 19%.

Wady i zalety podatku liniowego

Przy wyborze tej formy opodatkowania nie skorzystamy już w kwoty wolnej od podatku, ani nie rozliczymy się wspólnie z małżonkiem.

Natomiast zapłacimy niższą składkę zdrowotną, bo 4,9% od dochodów.

Jest to dobra forma opodatkowania dla przedsiębiorców, osiągających dochody powyżej 120 tyś. rocznie.

Ryczałt – jaka stawka podatku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to podatek, który płacimy od  przychodu, czyli od wartości sprzedaży. Przedsiębiorca nie rozpoznaje w ogóle kosztów uzyskania przychodów i nie może ich odliczać.

Jaką stawkę ryczałtu wybrać? To zależy od usługi jaką wykonujesz.

 • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 • 15% m.in. usług reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej, fotograficznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych 
 • 14 % m.in. usług w zakresie opieki zdrowotnej
 • 12 % m.in. usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem
 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
 • 8,5% m.in. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej; przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji
 • 5,5%, m.in. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 3% m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu

Szczegóły znajdziesz w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ryczałt – komu się opłaca?

Ryczałt do dobra forma opodatkowania dla przedsiębiorców którzy nie rozpoznają kosztów lub mają ich bardzo mało, a stawka podatku pod którą podlegają jest niższa od stawki na skali podatkowej.

Przy wyborze tej formy opodatkowania należy pamiętać, że tak jak w podatku liniowym nie rozliczymy się wspólnie z małżonkiem, nie odliczmy żadnych ulg, ani kwoty wolnej od podatku.

Składka zdrowotna dla firm rozliczających się w formie ryczałtu, wynosi stałą kwotę, która zależy od osiągniętego przychodu rocznego przedsiębiorcy:

Do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia tj. 376,16 zł w 2023r.

Od 60 000- 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 626,93 zł w 2023r.

Powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 1128,48 zł w 2023r.

Jeśli masz więcej pytań, zapraszam do kontaktu +48 500 069 893.