Mały ZUS PLUS wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy

Mały ZUS PLUS wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy

Mały ZUS PLUS to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył kwoty 120 tyś zł, obliczane proporcjonalne do dochodu.

Dla kogo MAŁY ZUS PLUS?

Od 1 lutego 2020 roku możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus.

Dwa kluczowe warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

  • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł
  • prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus:

  • w pierwszym roku prowadzenia działalności
  • jeśli spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek spolecznych, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Ogólna zasada mówi, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawodawca w 2023r. wydłużył możliwość korzystania z niższych składek o kolejne 12 miesięcy.

Kto może skorzystać z dodatkowego MAŁEGO ZUS PLUS w 2023r. ?

Rozwiązanie to jest tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców, skorzystają tylko Ci którzy spełnią poniższe warunki:

  • przychód w 2022 roku nie przekroczył 120 tys. zł
  • przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS Plus.