Kody GTU w pliku JPK – co to takiego?

Kody GTU w pliku JPK – co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to kluczowe narzędzie służące do zgłaszania danych podatkowych przez przedsiębiorców. Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących składania JPK wprowadzają nowe obowiązki i zasady dotyczące kodów GTU oraz struktury deklaracji. W tym artykule zapoznamy się z najnowszymi przepisami oraz dowiemy się, jakie skutki niesie ze sobą to nowe podejście do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Nowe obowiązki związane z kodami GTU

Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) pociągnęło za sobą zmiany w zakresie wprowadzania kodów Grup Towarowych GTU. Przedsiębiorcy, którzy dostarczają niektóre towary lub wykonują określone usługi, zobowiązani są podać odpowiedni kod GTU w części ewidencyjnej deklaracji JPK. Choć nie jest wymagane, aby kod GTU znajdował się na fakturze, jest on obowiązkowy w strukturze JPK_V7.

Konsekwencje braku kodu GTU w strukturze JPK

Istotne jest uwzględnienie kodów GTU w strukturze JPK_V7, ponieważ za ich brak może być nałożona kara finansowa, której kwota sięgać może nawet 500 złotych. Dlatego warto zadbać o prawidłowe wprowadzanie tych kodów do deklaracji, aby uniknąć konsekwencji finansowych.

Zalecenie stosowania kodów GTU na fakturach

Chociaż kod GTU nie jest wymagany na fakturze, zaleca się jednak jego stosowanie. Szczególnie istotne jest to w przypadku faktur sprzedaży, zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych, a także faktur do paragonów oraz faktur zaliczkowych. Kod GTU odnosi się do towarów i usług znajdujących się w katalogu GTU.

Aktualna lista kodów Grup Towarowych GTU

Przedsiębiorcy muszą wybrać odpowiedni kod GTU zgodnie z charakterem wykonywanej działalności. Oto lista aktualnie obowiązujących kodów: 

GTU_01 – Napoje alkoholowe,

GTU_02 – Paliwa i gazy,

GTU_03 – Oleje, smary i preparaty smarowe,

GTU_04 – Wyroby tytoniowe,

GTU_05 – Odpady,

GTU_06 – Urządzenia elektroniczne,

GTU_07 – Pojazdy i części samochodowe,

GTU_08 – Metale szlachetne i nieszlachetne,

GTU_09 – Leki i wyroby medyczne,

GTU_10 – Budynki, budowle i grunty,

GTU_11 – Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – Usługi niematerialne,

GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Jak widzicie – wprowadzenie kodów GTU ma na celu poprawę przejrzystości procesu kontroli podatkowej. Warto być zaznajomionym z tymi przepisami i stosować kody GTU zarówno w deklaracjach, jak i na fakturach, aby uniknąć kar finansowych oraz zapewnić prawidłowe spełnienie obowiązków podatkowych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości – odezwij się do nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *