Mały ZUS Plus, czyli niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Mały ZUS Plus, czyli niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać? Dwa kluczowe warunki:

– przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł

– prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

– w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy

– spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia

– rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystasz ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek

– podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej

– wykonujesz w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywałeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako:

– twórca, artysta

– osoba wykonująca wolny zawód

– wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.

– osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy zgłosić się do Małego ZUS Plus? 
Przedsiębiorąca, który zaczął spełniać warunki do 31 stycznia.

Jeśli w 2023 roku prowadziłeś działalność gospodarczą, ale dotąd nie korzystałeś z Małego ZUS lub z Małego ZUS Plus, a spełniasz warunki otrzymania Ulgi, przekaż do ZUS w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Ważne! Jeśli nie złożysz dokumentów w terminie, nie będziesz mógł skorzystać z Małego ZUS Plus przez cały rok. W takiej sytuacji będziesz mógł ubiegać się o Mały ZUS Plus dopiero do końca stycznia następnego roku (o ile wciąż będziesz spełniać wszystkie warunki otrzymania ulgi).

Przedsiębiorca, który zaczął spełniać warunki po 31 stycznia.
Jeśli zaczniesz spełniać warunki pozwalające na skorzystanie z Małego ZUS Plus po styczniu 2024 roku (na przykład gdy skończy się okres opłacania preferencyjnych składek), to w terminie7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym je spełnisz,

Przedsiębiorca, który wznawia działalność.
Jeżeli po styczniu 2024 roku wznowisz działalność gospodarczą prowadzoną w 2023 roku przynajmniej przez 60 dni i z tytułu której nie korzystałeś w 2023 roku z Małego ZUS Plus, złóż do ZUS formularz zgłoszenia do ubezpieczeń/zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA. Zrób to w terminie 7 dniliczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej.

Jak ustalić podstawę składek? 
Wysokość składki za 2024 rok ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2023 roku. Możesz skorzystać z kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus. Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach.

Te rozwiązanie dotyczy najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w 2023 roku nie przekroczył 120 tys. zł oraz którzy:

– przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus

– w 2023 roku, w związku z upływem 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2023 roku, nie będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Pamiętaj! Przedsiębiorca korzystający z dodatkowych 12 miesięcy Małego ZUS Plus musi spełniać warunki dostępu do tej ulgi, przede wszystkim dotyczące przychodu za rok ubiegły. Jeśli przestanie je spełniać, nie będzie mógł korzystać z Małego ZUS Plus.

Komu ZUS doliczy 12 miesięcy ulgi automatycznie?

ZUS doliczy ci dodatkowe 12 miesięcy ulgi automatycznie (nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń), jeśli:

– w sierpniu 2023 roku nie wykorzystałeś 36 miesięcy Małego ZUS Plus

– w lipcu 2023 roku wykorzystałeś 36 miesięcy Małego ZUS Plus.

Jakie są konsekwencje niższych składek na ZUS?

Jeśli chcesz opłacać wyższe składki i mieć w przyszłości wyższe świadczenia, możesz to zrobić, deklarując wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu, czyli kwota, która mieści się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi, oraz pozostałe miesiące do końca roku płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, w pełnej wysokości.

Decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie mieć wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Pamiętaj! Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, w przyszłości otrzymasz też niższe świadczenia.

Tak jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne.

UWAGA – ulga nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 500 069 893

dagmara.bok@db-biuro.pl

ul. Promenada 2c/1, 64-360 Zbąszyń

ul. Długa 4/6, 64-300 Nowy Tomyśl