SLIM VAT 3 – od kiedy i co się zmienia?

SLIM VAT 3 – od kiedy i co się zmienia?

Od 1 lipca 2023 roku zaczęło obowiązywać oczekiwane przez wielu przedsiębiorców rozporządzenie SLIM VAT 3. Pakiet ten przynosi z sobą wiele zmian, które mają na celu usprawnienie systemu podatku od wartości dodanej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kluczowym punktom tej reformy i zrozumiemy, czy i jeśli tak to jakie korzyści przynosi dla przedsiębiorców.

Nowy limit sprzedaży dla małych podatników

Jednym z kluczowych punktów SLIM VAT 3 jest zmiana w limicie sprzedaży, który decyduje o tym, czy przedsiębiorca może być uznany za małego podatnika. Do czerwca 2023 roku limit ten wynosił 1,2 mln euro. Od 1 lipca zgodnie z nowymi przepisami limit ten został zwiększony do 2 mln euro. To ważna zmiana dla wielu mikroprzedsiębiorców, którzy teraz mogą korzystać z preferencyjnych rozwiązań nawet przy wyższych przychodach.

Nowe przepisy dotyczące faktur korygujących i kursu waluty

Wprowadzenie przepisów regulujących przeliczanie na walutę polską faktur korygujących w walutach obcych stanowi istotny postęp w obszarze jasności i precyzji przepisów. Dotychczas brakowało jednoznacznych regulacji, co mogło prowadzić do wątpliwości i błędów. Nowe przepisy stanowią, że kurs historyczny, czyli kurs związany z pierwotną fakturą, będzie miał zastosowanie do przeliczeń. Jednak w przypadku korekt wynikających z obniżek ceny pierwotnej, możliwe będzie także uwzględnienie kursu z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korygującej.

Ułatwienia w odliczaniu VAT z nabycia wewnątrzwspólnotowego

Zmiany przynoszone przez SLIM VAT 3 dotknęły również momentu odliczenia VAT naliczonego w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. Dotychczasowa procedura wymagała posiadania faktury dokumentującej to nabycie przed możliwością odliczenia podatku VAT. Nowe przepisy eliminują ten wymóg, co oznacza, że odliczenie VAT naliczonego będzie możliwe już przy samym nabyciu towarów czy usług. Ta zmiana jest korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ skraca czas oczekiwania na prawo do odliczenia.

SLIM VAT 3 – zmiany dla przedsiębiorców w 2023 roku 

SLIM VAT 3 to jedna z ostatnich zmian prawnych, która wnosi szereg nowości, mających na celu uproszczenie i usprawnienie funkcjonowania systemu VAT. Zwiększony limit dla małych podatników, klarowne przepisy dotyczące faktur korygujących oraz ułatwienia w odliczaniu VAT z nabycia wewnątrzwspólnotowego to tylko niektóre z korzyści, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać z tych zmian. Ważne jest, aby być na bieżąco z nowościami i dostosowywać swoje procedury podatkowe do obowiązujących przepisów.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego rozporządzenia lub chciałbyś, aby specjalista przeanalizował Twoją sytuację czy zajął się kompleksowym rozliczeniem działalności – skonaktuj się z nami