Obsługa kadrowo-płacowa – na czym polega, ile kosztuje?  

Obsługa kadrowo-płacowa – na czym polega, ile kosztuje?  

Prowadząc firmę i zatrudniając pracowników warto zadbać o właściwą obsługę kadrowo-płacową. Zlecenie tych działań zewnętrznej firmie ułatwi rozliczenia i wygeneruje oszczędności dla firmy, przy jednoczesnej gwarancji poprawności i wysokiej jakości świadczonych usług. 

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obowiązki pracowników działu kadr i płac dotyczącą prowadzenia dokumentacji związanej z:

 • zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzeniem akt osobowych pracowników,
 • zgłaszaniem pracowników do ZUS,
 • prowadzeniem dokumentacji przy rozwiązaniu umowy. 

Czynności wykonywane przez dział kadrowo-płacowy wymagają odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia oraz ciągłego dokształcania się, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego warto zlecić obsługę kadrowo-płacową?

Zlecając działania firmie zewnętrznej odciążymy się od szeregu obowiązków i ograniczymy koszty firmy. Zleceniobiorca fachowo przejmie świadczone zadania kadrowo- płacowe, zajmując się miedzy innymi:

 • naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac zatrudnianych pracowników,
 • sporządzaniem i rozliczaniem umów zlecenie i umów o dzieło,
 • prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzeniem akt osobowych pracowników, 
 • rejestracją pracowników w ZUS, 
 • sporządzaniem i wysyłaniem deklaracji ZUS i PIT dla celów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 
 • sporządzaniem dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • prowadzeniem i aktualizowaniem dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzaniem rozliczeń rocznych pracowników,
 • sporządzaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • obsługą PPK
 • sporządzaniem dokumentacji PFRON.

Na co uważać przy obsłudze kadrowo-płacowej?

Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku konieczne jest zawieranie umowy o pracę. Może się okazać, że umowa cywilnoprawna (np. zlecenie czy o dzieło), albo współpraca w formule B2B, będzie dla stron korzystniejsza. Jednak niewłaściwe dostosowanie umowy do formy wykonywanej pracy może zostać potraktowane jako próba obejścia przepisów. Skutkować to może nawet całkowitym zakwestionowaniem danej umowy (np. umowy zlecenia) i uznaniem jej za umowę o pracę. Wszelkie negatywne konsekwencje spadną oczywiście na pracodawcę. Aby uniknąć tego typu sytuacji niezbędna jest odpowiednia wiedza z zakresu prawa pracy. Doświadczony specjalista już po wstępnej analizie zakresu i formy wykonywanych obowiązków będzie w stanie wskazać właściwą formę zatrudnienia. 

Jaki jest największy plus takiego rozwiązania?

Przede wszystkim współpraca z wyspecjalizowanym biurem pozwoli zredukować koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT, zakupem specjalistycznego oprogramowania i szkoleniem pracowników. Szkolenia z obowiązków kadrowo-płacowych nie tylko mają wysoki koszt, ale też częstotliwość, która uzależniona jest od ilości zmian w przepisach. Należy również pamiętać o wszelkich kosztach związanych z zatrudnieniem, również takich jak zapewnienie pracownikom miejsca pracy i jego wyposażenie.

Jak widać współpraca z firmą zewnętrzną przynosi szereg korzyści, prócz optymalizacji kosztów, niezwykle istotna jest tu gwarancja i odpowiedzialność.   

Ile kosztuje obsługa kadrowo-płacowa dla firmy?

Cennik usług kadrowo-płacowych zaczyna się od 50 zł/os., ostateczna wycena zależy od kilku czynników, tj. składniki wynagrodzeń, zakresu świadczonej usługi. 

Skontaktuj się z nami i przedstaw podstawowe informacje o ilości zatrudnianych osób i podstawie prawnej zatrudnienia. Wrócimy do Ciebie niezwłocznie z dedykowaną ofertą.