Portfolio

Reprezentujemy Twoją firmę w komunikacji z Urzędem Skarbowym lub podczas rutynowej kontroli czy audytu

Usługa

Kadry i płace

Obsługa stała

Księgi handlowe

Obsługa stała

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa stała

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Obsługa stała

Oferujemy bezpłatną pomoc w założeniu firmy

Bezpłatne wsparcie
6/6