Podatek VAT – jak go obliczyć?

Podatek VAT – jak go obliczyć?

Kto musi zarejestrować się do VAT? Jak należy obliczyć ten podatek? Jaką stawkę podatku VAT zastosować? W jakim terminie się go płaci? Na te i inne pytania dotyczące podatku VAT odpowiadamy w tym artykule.

Podatek VAT – co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowany podatkiem VAT jest obrót krajowy, czyli sprzedaż produktów oraz świadczenie usług przez firmy. Dodatkowo opodatkowany nim jest także obrót wspólnotowy. Należy przez to rozumieć sprzedaż towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej oraz ich sprowadzanie do kraju.
Jak z każdego podatku, także z podatku VAT przysługują pewne zwolniania. Wyróżniamy wśród nich zwolnienie podmiotowe ze względu na niski limit sprzedaży do 200 tys. zł, poza pewnymi wyjątkami (jak np. firmy świadczące usługi doradcze, jubilerskie, prawnicze oraz sprzedający niektóre towary) oraz zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Dotyczą one m.in. usług Poczty Polskiej, ochrony zdrowia, kwaterunku w internatach, nauczania, pomocy społecznej, usług kulturalnych, ubezpieczenia, zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz usług związanych ze sportem.

Obliczanie podatku VAT

Podatek VAT oblicza się mnożąc wartość netto poszczególnych pozycji ujętych na fakturze przez stawkę VAT. Do dokonania takich rozliczeń niezbędne są faktury. Jeżeli dany podatnik (firma) jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT ma prawo do odliczenia tego podatku. Zgłoszenia rejestracyjnego składa się do urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu (VAT-R).

Czym innym jest obliczenie samego podatku, a czym innym wyliczenie ile faktycznie musimy zapłacić. Co do zasady aby to zrobić należy na podstawie wszystkich faktur dodać do siebie wartości podatku VAT naliczonego w okresie miesiąca od poczynionych zakupów, które służą działalności opodatkowanej oraz dodać wartości VAT-u od dokonanej sprzedaży. Różnica stanowi wartość podatku do zapłaty lub nadpłaty, którą można pozostawić na kolejny okres rozliczeniowy lub złożyć wniosek o wypłatę. Deklarację podatkową składamy na formularzu JPK V7 do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.

Jakie są stawki podatku VAT?

Przy obliczaniu podatku VAT musimy wiedzieć jakie są jego stawki, żeby nie doprowadzić do pomyłki. Główna i podstawowa stawka to 23%. Jednak są od tego pewne wyjątki.

Część produktów jest objęta stawką podatkową w wysokości 8%, a są to min.: kawa, cytrusy, cukier, konserwy, ciastka, artykuły higieniczne, przetwory, igły, wata, nawozy, pasza oraz sprzęt przecipożarowy. Dodatkowo tej niższej stawce polegają usługi komunalne oraz dostawa obiektów mieszkaniowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego.

Trzecia stawka podatku VAT wynosi 5% i objęte są nią: mleko, mięso, kasza, warzywa, ryby, tłuszcze zwierzęce, mapy, pieczywo chrupkie, książki. nuty. A ponadto usługi związane z rolnictwem, leśnictwem oraz rybołówstwem.

Warto także wiedzieć, że na eksport wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz usług transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół i niektórych usług szkoleniowych stawka podatku VAT wynosi 0%.

Obliczania podatku VAT na pierwszy rzut oka może wydawać się proste. Jednak stosunkowo łatwo jest o błąd w odliczaniu VATu czy pomyłkę stawki podatkowej. Dlatego lepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego biura księgowego. Obecnie można to robić online, bez wychodzenia z domu. Jeżeli chciałbyś pomocy w obliczaniu podatku VAT albo innych usługach księgowych – skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.