Składki ZUS 2024 – ile zapłacimy ?

Składki ZUS 2024 – ile zapłacimy ?

Prawidłowe obliczenie składek ZUS w 2024 roku może być zadaniem skomplikowanym, ale jest to kluczowa część prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Składki te odpowiadają m.in. za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jak obliczyć składki ZUS.

Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS?

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz wspólnicy spółek cywilnych są zobligowani do płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Warto zaznaczyć, że gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pracuje na etacie, składki do ZUS mogą być opłacane również przez pracodawcę.

Jakie składki przedsiębiorca rozlicza i opłaca za siebie?

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i płacić do ZUS składki za siebie na różne ubezpieczenia:

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe (stopa procentowa zależy od branży i liczby ubezpieczonych)
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)

Ubezpieczenie zdrowotne (wysokość zależy od dochodów i formy opodatkowania).

Jak obliczyć wysokość składek w 2024 roku?

Minimalna podstawa wymiaru składki w 2024 roku wynosi 4694,40 zł. Stawki procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe różnią się, a ich obowiązkowość jest zróżnicowana.

Ubezpieczenia emerytalne: 19,52% podstawy.

Ubezpieczenia rentowe: 8,00% podstawy.

Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne): 2,45% podstawy.

Ubezpieczenie wypadkowe: Stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży działalności – podstawowa 1,67%

Składki społeczne ZUS w okresie od stycznia 2024 roku będą wynosiły:

 • składka emerytalna 916,35 zł,
 • składka rentowa 375,55 zł,
 • składka chorobowa 115,01 zł,
 • składka wypadkowa 78,40 zł,
 • składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.

Łącznie 1600,32 zł 

Wysokość składek ZUS 2024 dla nowych firm wyniosą:

 • składka emerytalna 248,41 zł,
 • składka rentowa 101,81 zł,
 • składka chorobowa 31,18 zł,
 • składka wypadkowa 21,25 zł.

Łącznie 402,65 zł.

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 roku

Wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego). Zatem jeśli w 2024 roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wyniesie 4242 zł, to minimalna składka zdrowotna wyniesie 381,78 zł (4242 zł x 9% = 381,78 zł).

Jak wiemy składka zdrowotna uzależniona jest od dochodu;

Przy opodatkowaniu skalą podatkową wynosi 9% od dochodu

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym 4,9% od dochodu

Natomiast przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym wg progów dochodowych:

 1. do 60 000 zł –399,60 zł (było 376,16 zł)
 2. do 300 000 zł –666,00 zł (było 626,93 zł)
 3. powyżej 300 000 zł – 1198,80 zł (było 1 128,48 zł)

Terminy opłacania składek do ZUS

Pamiętaj, że terminy płatności składek są ściśle określone i opóźnienie w ich opłaceniu może skutkować sankcjami finansowymi. Dlatego ważne jest, aby systematycznie monitorować i regulować składki ZUS. W większości przedsiębiorcy muszą opłacać składki do ZUS za siebie i swoich pracowników do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. 

Pomoc w obliczeniu wysokości składek ZUS 

W celu dokładnego obliczenia składek ZUS na 2024 rok zalecamy korzystanie konsultacji z księgowym. Skomplikowane zmiany w przepisach podatkowych oraz indywidualna sytuacja przedsiębiorstwa mogą wpłynąć na ostateczną wysokość składek ZUS.