Uproszczona księgowość – co to znaczy?

Uproszczona księgowość – co to znaczy?

Uproszczona księgowość to sposób rozliczania działalności z urzędem skarbowym, przeznaczony dla niewielkich przedsiębiorstw. Jej inna nazwa to tzw. “mała księgowość”. W jaki sposób się ją prowadzi? Dla kogo dokładnie jest przeznaczona? Przeczytajcie poniżej. 

Kto może skorzystać z tzw. “małej księgowości”? 

Mała księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych – o ile ich przychody z różnych operacji finansowych oraz sprzedaży produktów i towarów nie przekroczyły limitu 2 000 000 euro (za poprzedni rok). 

Jeżeli taki limit został przekroczony zachodzi konieczność prowadzenia księgowości pełnej. 

Najczęściej z małej księgowości korzystają właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej. 

W przypadku księgowości uproszczonej nie ma konieczności korzystania z biur rachunkowych i można prowadzić ją samemu. Jednak na pewno nie dla każdego będzie to proste, ponieważ wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Dlatego warto skorzystać z obsługi innej firmy. Ceny zaczynają się już od 229 zł netto.

Księga Przychodów i Rozchodów – informacje 

Podstawową prowadzenia księgowości uproszczonej jest posiadanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Należy ją założyć od samego początku prowadzenia działalności, tj. od pierwszego dnia prowadzenia działalności lub 1 stycznia danego roku podatkowego. Prowadzenie takiej księgi zgłasza się do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na mniejsze zamieszkania podatnika). 

W Księdze Przychodów i Rozchodów będą zapisywane wszelkie dokumenty księgowe, np. rachunki, faktury czy inne dokumenty wewnętrzne. 

Co ciekawe, obecnie forma prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jest dowolna. Może być papierowa lub elektroniczna i w jej przypadku nie ma konieczności robienia wydruków. Ważne jest natomiast to, że wszelkie dane i informacje w niej zawarte trzeba zabezpieczyć (przechowywać) przez 5 lat. 

Księgowość uproszczona – jak wygląda?

W prawie każdym małym przedsiębiorstwie, które korzysta na co dzień z opcji tzw. “małej księgowości”, rozliczenia odbywają się na podstawie przychodów i kosztów. Podstawą do prowadzenia księgowości uproszczonej jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. 

Dzięki danym, które są zapisywane w Księdze Przychodów i Rozchodów jest możliwość wyliczenia kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Jednak jest to opcja przeznaczona dla przedsiębiorców mających jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo muszą oni spełniać dwa warunki: 

– przychód nie może przekroczyć 2,0 mln euro rocznie (za rok poprzedni) – firma jest opodatkowana na zasadach ogólnych (18 i 32% ) lub liniowo 19%

Oprócz Księgi Przychodów i Rozchodów podstawą rozliczenia może być także ewidencja przychodów, ale jedynie przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%,14% ,15% – w zależności od profilu działalności i wykonanej usługi, bądź sprzedaży towarów. 

Różnica pomiędzy księgą przychodów i rozchodów a ewidencją przychodów

Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami prowadzenia ksiąg jest  jak sama nazwa wskazuje w księdzy przychodó i rozchodó pod uwagę do wyliczenia podatku bierzemy wszystkie przychody i koszty ich uzyskania, natomiast w ewidencji przychodów bierzemy pod uwagę tylko przychody i podatek obliczamy wg od uzyskanego przychodu w danym miesiącu.  

Inne ewidencje

Czasami zdarza się, że są sytuacje, w których oprócz Księgi Przychodów i Rozchodów trzeba prowadzić dodatkową ewidencję. Jakie to przypadki? 

* przebieg pojazdu, jeżeli w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się prywatny samochód 

* zakup i sprzedaż VAT, kiedy przedsiębiorca jest zarejestrowany do podatku VAT * środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (powyżej 10 000 zł) * wyposażenia (powyżej 1 500 zł). 

Ewidencję przychodów prowadzi się na podstawie wszystkich dokumentów księgowych, faktur sprzedaży lub/i  raportów z kasy fiskalnej, faktur zakupów, dowodów wewnętrznych. 

Warto pamiętać, że każdy miesiąc należy rozliczyć do 20 każdego kolejnego miesiąca. 

Pomimo, że jak było wspomniane powyżej księgowość uproszczoną dla swojej działalności można prowadzić samodzielnie, warto skorzystać z profesjonalnego biura rachunkowego, aby nie martwić się chociażby znajomością przepisów, które zmieniają się i może dojść do niedopatrzenia czy pomyłki. 

Zapraszamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy lub mailowo: dagmara.bok@db-biuro.pl  / telefonicznie: 500 069 893 w celu przedstawienia oferty.